Aktuality

 Na co se těšíme v MŠ


Seznam přijatých žáků ke vzdělávání v ZŠ a MŠ Čejč pro školní rok 2017/2018


Seznam přijatých dětí ke vzdělávání v ZŠ a MŠ Čejč pro školní rok 2017/2018


Kritéria přijetí do MŠ Čejč


Zápis dětí do MŠ Čejč


 Projekt 72 hodin


 

 

Vážení rodiče,

předseda školské rady Ing. Robert Stávek zřídil e-mailovou adresu robertstavek@post.cz pro Vaše podněty, stížnosti, připomínky i ocenění týkající se školy. Školská rada se bude zabývat pouze podepsanými podněty. Na stránkách školy bude zřízena záložka Školská rada, v které si můžete přečíst zápisy a informace ze školské rady.

 

                                      Předseda školské rady Ing. Robert Stávek


Informace o vyrovnání přeplatků ve školní jídelně.

 


SBĚR PAPÍRU

Za sběr papíru jsme obdrželi částku 3750,- Kč. Děkujeme všem, kteří se zapojili. Peníze budou použity pro děti a žáky naší organizace .

 


Konzultační hodiny

Ve čtvrtek 10.11. 2016 se konají konzultační hodiny.


Sběr papíru.

Ve středu 12.10.2016 proběhne ve škole sběr papíru. Chceme požádat o Vaši podporu a pomoc. Budeme vděčni za jakékoliv množství sběru. Děkujeme.


Upozorňujeme rodiče, že došlo ke změnám ve Školním řádu a v ŠVP naší školy. Změny jsou k nahlédnutí ve vestibulu školy ve složkách s dokumenty školy nebo u ředitele školy.


Informace o nových služebních tel. číslech:

Mgr. Bc. Václav Princlík - ředitel ZŠ a MŠ Čejč: 797 971 184
Marie Vaněčková - vedoucí učitelka MŠ: 797 971 185
Lenka Švehlová - ved. stravování: 797 971 186


Informace pro strávníky

Platí se stravné na měsíc listopad. Stravné můžete uhradit denně v hotovosti u vedoucí školní jídelny p. Švehlové nebo převodem na účet č. 1446328339/0800

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Toto nařízení se týká také školních jídelen. ŠJ je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník ohlídat sám. U každého pokrmu na JL bude uvedeno v závorce číslo alergenu. Jídelna má funkci pouze informační tak jako každý výrobce potravin. Seznam alergenů (14) bude vyvěšen u JL.


Záznamové archy výukových materiálů projektu EU - Peníze školám naleznete v sekci Základní škola/Dokumenty. Jednotlivé vyukové materiály jsou k vyzvednutí a zapůjčení u ředitele základní školy.